Başa Dön

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi – Euaş Ambarlı Enerji Santrali Tarama

Yapılması planlanan Eüaş Ambarlı Enerji Santrali soğutma suyu ,denizden su alma ve deşarj boru hattı güzergahı boyunca tarama işi gerçekleştirilmiştir.