Başa Dön

MIP - Mersin Uluslararası Limanı Tarama

Mersin Uluslararası Limanında bulunan 17 ve 18 numaralı rıhtımların mevcut 12m. olan derinliği kazı işlemi yapılarak 12.5m. ye çıkarılmıştır. Tarama yapılan alanda, rıhtım kenarından itibaren en az 90m.' lik bir kanal oluşturulmuş olup yaklaşık 4.000m³ lük alan taranmıştır.