Başa Dön

Evrenseki Deresi

Antalya Manavgat ilçesi Evrenseki deresinin mendirek ağzında bulunan, 300m. uzunluğunda ve 40m. enindeki alanın su seviyesinden -3m tarama işlemi yapılmış ve tarama işleminden çıkan kumun mendireklerden 500m. mesafeye taşınması sağlanmıştır.