Başa Dön

Katodik Koruma

Deniz suyunun özelliğinden dolayı deniz ile temas halindeki metaller hızla korozyona uğrarlar. Bu sebeple deniz araçları, balast tankları, dubalar, şamandıralar, iskele ayakları, iskele platformları, köprü ayakları, deniz içi boru hatları gibi metal yapılar katodik koruma yapılmazsa takip eden yıllarda, mali boyutu çok yüksek olan korozyon kayıpları oluşur.

Korozyon reaksiyonları yapı üzerinde eş zamanlı olarak gerçekleşir. Yapının anot kısımlarının açığa çıkardığı elektronları (yükseltgenme reaksiyonu) yapının katot kısımları kullanır (indirgenme reaksiyonu). Yükseltgenme reaksiyonları sonucu yapının anot gibi davranan kısımları fiziksel olarak zarar görmeye başlar ve nihayetinde delinir veya kırılabilir. Hangi kısımların anot gibi, hangi kısımların katot gibi davranacağını yapının potansiyeli ve durumu belirler.

Harici bir şekilde yapıya bağlanan bir sistem üzerinden yapıya gönderilen elektronlar neticesinde; sistem anot gibi davranmaya başlarken, yapının tamamı katot gibi davranır. Bu durumda yapıda fiziksel olarak zarar meydana gelmez ve yapı Katodik olarak tamamen korunmuş olur. Yapıların fiziksel özellikleri bazında seçilecek farklı Katodik Koruma yöntemleri ile ilgili proje ve uygulama sistemleri Firmamız tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.