Başa Dön

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş Derin Deniz Deşarjı

Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. firmasının Yalova' da kurulu tesislerinde yer alan, alandaki yerde kurulacak hattın öncelikle beton ağırlıklılarının imalatı yapılmış olup, montaj işlemine geçilmiştir. Ø1600mm PN4 HDPE 100 boru ile derin deşarj güvenlik ve tahliye odalarından başlayarak karada 50m, denizde 450m olacak şekilde yüzdürülerek yekpare şekilde batırılıp bağlantı işlemi gerçekleştirilmiştir. Bölgede mevcut halde bulunan Ø1600mm PN4 HDPE 100 borusuna denizde flanşlı bağlantı ile denizde 150m ek yapılarak bağlantısı yapılmıştır. Yeni ve eklenen hattın son 50m' lik kısmına 20.000m³/saat boşaltacak şekilde çalışabilecek olan difüzörün üretimi ve bağlantısı yapılmıştır. Projenin kara kısmında ise mevcut boru ile aynı kotta olan şekildeki boruların bağlantısı yapılmıştır. Projede yeni yapılacak hatlarda her 200m bir Ø900mm çapında bakım bacasının üretimi ve bağlantısı yapılmıştır. Bütün bu Derin Deniz Deşarjı üretim ve bağlantıları yapıldıktan sonra vaziyet planı, boy kesit planı, batırma blokları vb. gibi projeler hazırlanıp teslim edilmiştir.