Başa Dön

Gatab Derin Deniz Deşarjı

Antalya Kemer ilçesinde yapılmış olan bu Deniz Deşarjı projesi için öncelikle Ø630 mm PE 100 PN 10 YYPE boru ve diğer gerekli ekipmanların bölgeye sevkiyatı sağlanmıştır. Bölgedeki deniz yatağının durumunu tespit etmek üzere gerekli etüt ve araştırma işlemlerinin ardından deşarj hattında bulunan difüzör borusunun emniyetli bir şekilde sökülerek 200m ileriye alınmıştır. Sonrasında mevcut boru üzerine takılacak olan tespit bloklarının yerleri markalanıp, markalanan yerlerin kazısı yapıldıktan sonra tespit bloklarının bağlantı işleri yapılmıştır. Hattın ucuna eklenecek olan 200m ilave boru ile difüzör borusunun yatağına tepsit bloklarının alt kısmı yerleştirildikten sonra ilave boru ile difüzör borusunun bağlantıları yapılmıştır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra kıyı kısmına projesinde gösterilen şekilde mevcut borunun yanlarına hazırlanan çuvallar dizildikten sonra ise semer blokları üstüne konulmuştur. Mevcut Ø450mm difüzör üzerinde bulunan tespit kütleleri çıkartılıp, kenara konduktan sonra, difüzörün bağlantıları tekrar üzerine yapılmıştır.