Başa Dön

Voyage Sorgun Hotel Sahil Düzenlemesi

Voyage Sorgun Hotel Kum Tutucu Dalgakıran İnşaatı ve Sahil Düzenleme projesi kapsamında 160 metrelik plajda bulunan kayalıkların jutbag set içine alınarak kum ile örtülmesi ve plajın kullanım alanın genişletilmesi işleri Firmamız tarafından başarıyla tamamlanmıştır. Denizde kurulan duba ve pompa donanımları ile sahile kum basılma işlemi yapılarak sahil yürüyüş mesafesinde bulunan kayalıkların kum ile örtülmesi gerçekleşmiş ve plaj kullanım alanı genişletilmiştir.