Başa Dön

Deniz Tarama

Firmamız bünyesinde bulundurduğu farklı tipteki tarama gemi ve ekipmanları ile açık denizlerde, iç sularda veya kanallarda sığlaşmış, kirliliğe maruz kalmış bölgelerin derinliğinin arttırılması ve dip temizliğinin yapılması işlemlerini farklı zemin koşulları ile liman ve iskelelerde 50 metreye kadar inen derinliklerde başarı ile gerçekleştirebilmektedir.

Ayrıca Firmamız, deniz dibindeki kum ve çamurların taranması, kayalık bölgelerin kırılarak bertaraf edilmesi, su ve deniz yollarının açılması ve korunması, liman havzalarının yapımı ve derinleştirilmesi, kanalların açılması ve derinleştirilmesi, kıyıların düzenlenmesi ve yeni kanalların açılması gibi çalışmaları da yapmaktadır.

Bunların yanı sıra deniz dışında ulaşılması güç olan yerlerde dere, akarsu yatakları ile göl ve göletlerde biriken çökelti ve istenmeyen materyallerin amaç doğrultusunda ve geliştirilmiş özel ekipmanlar ile taranarak islah edilip, filomuzda bulunan dökü gemi ve araçları ile taranan malzemeler istenilen sahaya naklederek bertaraf edilebilmektedir. Vardakosta deneyimli personeli ve gelişmiş ekipmanları ile birçok deniz dibi tarama, liman tarama, liman derinleştirme, kanal derinleştirme, kanal açma, iskele tarama, sualtı kaya kırma, kum basma ve derinleştirme projelerini başarı ile tamamlamış ve zamanında teslim etmiştir.